30 آبان 1398

سلام

کتاب زیر برای مبحث حالتهای گذار بسیار مناسب است.

Computational Chemistry-LEWARS 2011

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©