30 آبان 1398

سوابق فرهنگی اجتماعی

 1. عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران ( 2 سال )
 2. عضو بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی ( 10 سال)
 3. عضو حلقه صالحین استادان دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان ( از سال 1389 )
 4. رییس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان ( از دیماه 1387)
 5. دبیر شورای هم اندیشی استادان  و نخبگان شهرستان تویسرکان ( از سال 1387 )
 6. عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان تویسرکان ( از سال 1387 تا 1392)
 7. عضو کمیته اجرایی کرسی های مناظره ، نقد و نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ( از سال 1388)
 8. عضو کمیته منتخب منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ( 3 سال )
 9. عضو کمیته منتخب منطقه 23 دانشگاه آزاد اسلامی (  1 سال)
 10. عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان ( از سال 1391 تا کنون )
 11. عضو تشکل اسلامی-سیاسی رحمت (از سال 1391)
 12. عضو هیات اجرایی جذب استان همدان ( از اولین دوره 1392)
 13. رییس هیات اجرایی جذب استان همدان ( از 1392 تا کنون)
 14. عضو کمیسیون تخصصی تعببن صلاحیت عمومی اعضای هیت علمی استان همدان ( با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1392 تا کنون)
 15. مسوول کمیته دانشجویی تذکر لسانی شهرستان تویسرکان
 16. عضو شورای فرهنگ عمومی استان همدان ( از سال 1393)
 17. رییس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 18. رییس هیئت مدیره مجمع خیرین کتابخانه ساز استان همدان ( از سال 1393 تا سال 1395)
 19. عضو مجمع خیرین ازدواج استان همدان ( از سال 1393)

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©