30 آبان 1398

سوابق تحصیلی

  1. دبیرستان: شریعتی– همدان- علوم تجربی- 1365تا1369
  2. کارشناسی : دانشگاه بوعلی سینا– همدان-شیمی محض – 1370تا 1374
  3. کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران– تهران- شیمی معدنی- 1375تا 1377

             عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: : سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید برخی فلزات واسطه با لیگاند دی آمینو فورازان و دی متیل فورازان

      4. دکتری تخصصی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- تهران- شیمی معدنی-1377تا 1382

           عنوان رساله دکتری تخصصی: مطالعه خواص ساختاری و دینامیکی کلاسترهای سیلابوران و برخی آنالوگهای آنها با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و نیمه تجربی

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©