29 مهر 1396

امام علی(ع)

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©