30 آبان 1398

سوابق اجرایی

ردیفسابقه ی اجرائیتاریخ شروعتاریخ پایان
1عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران1375تا کنون
2مدير توليد كارگاه توليدي پلاستيك سعيد ( همدان ) 13771386
3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی1379تا کنون
4عضو باشگاه پژوهشگارن جوان13801386
5مدیر عامل ، شركت شيمي ياران الوند 1384تا کنون
6مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی اراک 13861387
7مدير مسئوول فصلنامه ، علمي – پژوهشي، Journal of Iranian Chemical Research 1387تا کنون
8نماينده رياست عاليه دانشگاه در تشكلهاي اسلامي سياسي استادان استان مركزي 13861391
9رییس دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان 13871392
10دبير شوراي هم انديشي استادان و نخبگان شهرستان تويسركان 1387
11عضو کمیته منتخب استان همدان 13891390
12نماینده در هیأت نظارت تشکل های اساتید استان مرکزی13891391
13عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان همدان 1390تا کنون
14عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان تویسرکان13901392
15دبیر و مسئول کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر شهرستان تویسرکان13911392
16دبیر برگزاری جشنواره نشریات دانشگاهی منطقه 513911391
17عضو کمیسیون تخصصی تعببن صلاحیت عمومی اعضای هیت علمی استان همدان1391تا کنون
18رییس ستاد شاهد واحد همدان1392تا کنون
19عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1392تا کنون
20سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 13921393
21عضو ستاد هماهنگی جشنواره علمی پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) در منطقه 231392
22عضو کمیسیون موارد خاص واحد همدان13921393
23عضو کمیته تخصصی شورای گسترش دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان13921394
24عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان13921393
25عضو کمیته ی علمی اولین کنفرانس ملی شیمی، مهندسی شیمی و صنعت13921392
26عضو شورای استانی نهاد در دانشگاه های استان همدان13921394
27عضو شورای انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان13921393
28عضو شورای سیاستگذاری سازمان سما در استان همدان13931395
29رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1393تاکنون
30رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان1393تا کنون
31دبیر هیئت امنای استان همدان1393تا کنون
32رییس کمیسیون دائمی هیأت امنای استان همدان1393تا کنون
33رییس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان همدان139394
34عضو انجمن میراث فرهنگی مرکز استان همدان1394تاکنون
35عضو شورای راهبردی برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان1394تا کنون
36عضو شورای انتشارات استان همدان1394تا کنون
37مسئول کمیته ی تخصصی-مشورتی ((سبک زندگی))1394تا کنون
38عضو کمیته منتخب واحد تویسرکان1394تا کنون
39 رییس دبیرخانه ی مرکزی بیست و یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی 13941395
40رییس هیئت اجرائی جذب استان همدان1394تا کنون
41رییس شورای سیاست گذاری سمای استان همدان1395تا کنون
42ریاست ساماندهی کمیته فرهنگی و آموزشی1395تا کنون
43رییس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1395تا کنون
44رئیس کمیسیون تخصصی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی استان همدان1395تاکنون
45رییس کمیسیون موارد خاص استان همدان1395تا کنون
46رییس شورای انتشارات استان همدان1395تا کنون
47رئیس شورای دانشگاه استان همدان1395تاکنون
48رئیس کمسیسون معاملات استان همدان1395تا کنون
49رئیس کمیته انتصابات استان همدان1394تا کنون
50رئیس کمیته ساها استان همدان1395تاکنون
51رئیس کمیته توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت1395تاکنون
52رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی استان1395تاکنون
53رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان همدان1394تا کنون
54مسئول کمیته ماده یک فرهنگی استان همدان1392تا کنون
55رئیس شورای حقوقی استان همدان1395تاکنون
56رئیس شورای افتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان استان همدان1394تا کنون
57رئیس کمیسیون تخصصی گسترش رشته ها1395تاکنون
58رئیس کمیته انتصابات سمائ استان همدان1395
59رییس هیات تجدید نظر کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان1395تاکنون
60رییس هیات تجدید نظر کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان1395تاکنون

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©