30 آبان 1398

علائق پژوهشی

  1. شیمی محاسباتی
  2. بررسی مکانیزم واکنشهای شیمیایی
  3. سنتز و شناسایی لیگاند ها و کمپلکسهای معدنی جدید
  4. کمومتریکس
  5. اسپکتروسکوپی خصوصا UV-Vis, FT-IR, Multinuclear NMR  و نهایتا X-Ray crystallography
  6. جداسازی و شناسائی مواد موثره گیاهان دارویی

This post is also available in: English

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©