01 مرداد 1397

Thesis Supervision

ردیفنام و نام حانوادگیعنوان پایان نامه
1هادی اسفندیاریسنتز, تعیین ساختار وشناسایی کمپلکسهای فلزات واسطه با لیگاند 2و6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و مشتقات آن
مطالعه تئوری کنفور ماسیون های لیگاند2و6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید ولیگاند 2و6- پیریدین دی کربوکسی آمید
2آرام قائم پناه ‏دزفولی نژادبررسی تئوری واکنشهای الکتروشیمیایی داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب
3زهرا جوانشیربررسی ساختار و رفتار دینامیکی حلقه های ایندنیل و سیکلوپنتا دی انیل حاوی گروه BH2 و قطعه فلزی آیزولوبال آن [Co(CO)3] با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و آغازین
4آمنه خرسندبررسی نحوه جذب دارو های جدید ضد ‏سرطان روی نانوتیوپ های تک دیوراه با ‏استفاده از روش های آغازین و تابع ‏چگالی
5فهمیده شعبانی ‏مینا آبادسنتز وشناسای ترکیبات شیف بیس و نانو دارویی جدید و بررسی خواص بیولوژکی آن ها
6علی ابدامتهیه نانو کامپوزیت های منیزیم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی اثرات آن روی تاخیر در آتش گیری در حضور برخی پلیمرها
7حمید رضا خلیلی قیداربهینه سازی شرایط سنتز نانو ذرات اکسید روی، با استفاده از برخی فسفوناتها در شرایط هیدروترمال: مطالعه ی تاثیر زمان ، ‏غلظت ویون ‏Cl- ‎‏ .‏
8فهیمه ظفرنیابررسی نظری ایزمروی شدن اتصال در برخی از کمپلکس های فلزهای واسطه و عامل های موثر در پایداری آنها.‏
9مهیار رضوانیبررسی مکانیک کوانتومی ویژگی های ساختاری الکتریکی و فتوشیمیایی سیستم های ابر ملکولی دوتایی و سه تایی فولرن – متالو پورفیرین برای افزایش عملکرد سلول های خورشیدی
10نسرین صادقیبررسی نظری ساختار، پیوند و خواص طیفی داروهای پادسرطانی.‏
11رضا زادهبررسی نظری ساختار، پیوند و مکانیسم آبکافت داروهای پادسرطانی نسل دوم
12فرخنده اوشالسنتز و شناسایی‎ ‎‏ تعدادی از کمپلکس های جدید با برخی از لیگاندهای باز شیف بزرگ حلقه ای و بزرگ غیر حلقه ای ‏حاوی اتم های دهنده اکسیژن و نیتروژن‎;‎‏ مطالعه اشعه ایکس، ان ام ار و فلورسانس بعضی از آنها‎ ‎
13نرگس سیرجانیانسنتز، شناسایی ومطالعهX-ray ,NMR, IR‏ تعدادی ازکمپلکس های باز شیف بزرگ حلقه ایی وبزرگ غیر حلقه ایی ‏ومطالعه خواص دارویی برخی از آنها
14سارا امیدوارسنتز شناسایی ومقایسه ابعاد ررات نانو اکسیذ روی با استفاده از قالب های مختلف فلزی آلی ) – MOFs )
15محبوبه منگلی تهیه و بررسی ساختار پلیمرها کوئوردینانسیونی با لیگاند های دهنده اکسیژن و نیتروژن و کاربرد آنها در واکنشهای کاتالیستی
16بیتا عابدیطراحی وشناسایی فرمولاسیون جدید جهت بهبود حلالیت وکنترل رهایش داروی قلبی بر پایه نانو حفره های معدنی
17تهمینه بنی بایرامیطراحی، بهینه سازی و مطالعات نظري تعدادي از مشتقات جدید گرافن به منظور جذب برخي آلاینده های سمی موجود در هوا، با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و نظریه تابعی چگالی .
18زهرا محسنی نیکسنتز و شناسایی نانو اکسیدهای برخی فلزات واسطه ردیف اول با استفاده از چهارچوب فلز-آلی(‏mof‏)بر مبنای ‏مشتقات بنزوییک اسید و بای پیریدین
19معصومه محمدی سنتز و شناسایی نانو آهن اکسید ,منگنزاکسید, مس اکسید, کروم اکسید, کبالت اکسید بااستفاده از چارچوبهای فلز آلی آهن , منگنز , مس ,کروم و کبالت
20زهرا کاظمیبررسي نظری برهم¬کنش جذب داروهاي پادسرطان آلی فلزی با نانولوله ها و نانوقفس ها
21مریم رحیمیمطالعه نظري ساختار و خواص الکتروشیمیایی برخی مشتقات فروسن بوسیله ‏DFT‏ و ‏TDDFT‏ ‏
22مسعود طالع مقیم
23شهین پاپی
24فریده صرافیون
25احمد رضا قلی زاذهتهیه نانو کامپوزیت های آلومینیوم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی اثرات آن روی تاخیر ‏در آتش گیری در حضور برخی پلیمرها.‏
26سپهوند‏ سنتز ،مشخصه یابی و عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکاتالیست های سیستم ‏‎(A,B:Pd,CuO,Cu2O)A/B
‏ و اثر دوز دوپانت روی گاف انرژی سیستم نیمه هادی سنتزی
27حسین شیرانیمطالعه محاسباتي فتوسوئچینگ و انتقال الكترون درونمولكولي در یک کمپلكس دوهستهای آهن کبالت
29عاطفه محمد حسینبررسي نحوه جذب داروهاي جديد ضد سرطان روي گرافن عامل دار شده با فلزات واسطه با استفاده از ‏روشهاي آغارين و تابع چگالي
30حدیث قبادیبررسی نظری ساختار، پیوند،خواص نوری و طیفی در کمپلکس های آلی فلزی کاربین ها

تمامی حقوق این وبسایت برای دکتر سعید جامه بزرگی محفوظ میباشد. ©