درباره دکتر سعید جامه بزرگی

  در سال ۱۳۵۱ در شهر همدان دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را در مجتمع آموزشی باباطاهر و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان شریعتی همدان سپری کرد. دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را به ترتیب در دانشگاههای بوعلی همدان ، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در رشته شیمی معدنی با موفقیت پشت سر گذاشت. وی در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اراک، تویسرکان و همدان به تدریس و تحقیق می پردازد.

  1. شیمی محاسباتی
  2. بررسی مکانیزم واکنشهای شیمیایی
  3. سنتز و شناسایی لیگاند ها و کمپلکسهای معدنی جدید
  4. کمومتریکس
  5. اسپکتروسکوپی خصوصا UV-Vis, FT-IR, Multinuclear NMR  و نهایتا X-Ray crystallography
  6. جداسازی و شناسائی مواد موثره گیاهان دارویی