ردیفنام و نام خانوادگیعنوان پایان نامه
1نسرین مسن آبادی
2فاطمه آذرخشی
3میترا طلاییپیش تغلیظ و سنجش مقادیر ناچیز سرب، کادمیوم، آفت کش های ارگانو-کلره ‏و ارگانو فسفره در نمونه های آبی با استفاده از روش های میکرو استخراج مایع-‏مایع بر پایه میکروقیف، نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن