ردیفنام و نام خانوادگیعنوان پایان نامه
1یونس آزاد بختبررسی ترکیبا ت شیمیایی موجود در اسانس گونه های آچیلا ویلمسیس و ماتریکاریا کامومیلا
2حسین گودرزی فرسنتز بنزن سولفونیک اسید به روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود دی اکسید سرب
3آرزو اسگروبررسی واکنش هیدروهالوژن زدایی از 2-هالو پیریدین با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و مطالعه nbo و nics
4مهدی نریمانیتصفیه برخی رنگهای آزو پسابهای صنعتی با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی
5حسین شیرانیمطالعه و پیش گویی خواص ساختاری، الکتروشیمایی، الکتروپلیمریزاسیون و اسپکتروسکوپی تمامی فلوئوروآنیلین ها به منظور دستیابی به هدایت الکتریکی بهبود یافته در پلیمرهای هادی با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین، DFT و آنالیز NICS
6محمود رادبررسی واکنش هیدروهالوژن زدایی از 2-هالو 2و3-دی هیدروپیریدین با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و مطالعه nbo و nics
7فاطمه ناصريبررسی ساختار و اثر گروه های جانبی بر 1و2- پروتوتروپیک شیفت و 1و2-بوروتروپیک شیفت ایندیل بوران با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین، DFT و آنالیز
8علبرضا نامداری
بررسی ساختار خواص انرژیتیک برخی ترکیبات آیزولوبال (هم لپ)آلی فلزی با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی
9مهدي زندي
10سعيد مستقيمانارزيابي اثر حلال در محاسبه E1/2 تركيبات تترا آمونيوم هگزا سيانو منگناتIII و هگزا سيانو فراتIII با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي آغازين و DFT
11شهرام محمديانارزيابي اثر حلال در محاسبه Pka برخي آمينو سولفونيك اسيدها با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي آغازين و DFT
12زهرا كاظميتهیه نانوپودرهای خالص مس مقاوم درمقابل خوردگی به هنگام ساخت وذخیره سازی
13اعظم عبداللهی شقایقیبررسی خواص ساختاری، رفتار طیف سنجی و مطالعه خواص NBO یک ترکیب بازشیف جدید با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و نظریه تابعی چگالی
14الهه طلاييسنتز و شناسایی نانو کروم(III)اکسید بااستفاده از چارچوب های فلز- آلی کروم (III) و بررسی کاربرد آن در صنایع چینی و سرامیک
15ميثم آقاسيسنتز وشناسايي ليگاند پلي آمين و كمپلكسهاي باز شيف مربوطه با تعدادي ازيونهاي فلزي
16فيروزه عظيميمطالعه ساختاروتاثیرپذیری نانولوله های کربنی عامل دارشده درجذب گازهای H2 و CO و NH3 بااستفاده ازروشهای مکانیک کوانتمي
17پرستو پيكيبررسي اثر الكتروني گروههای استخلافی در واکنش چلوتروپی 2و5-دی هیدرو تیوفن سولفون با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و DFT
18خديجه بچاري پور محمدي0 سنتز ومطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس Mo(VI) با لیگاند 2و 6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید
19سمانه قاسمي: سنتز , تعیین ساختار و مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های برخی فلزات واسطه با شیف بیس از 3و 4 دی آمینو-5,2,1- اکسازول
20ميترا عليدوستيسنتز , تعیین ساختار و مطالعه تئوری کمپلکسهای پلی پیریدیلی ازروی(II) با لیگاند 3و 4 دی آمینو-5,2,1- اکسازول
21رضا محمد ظاهريسنتز و شناسايي انواع کمپلکس هاي بازشيف با تعدادي از يون هاي فلزي
22حسنا مالمیرسنتز وشناسايي ليگاند پلي آمين و بررسي سنتز كمپلكسهاي باز شيف مربوطه
23سمیه گودرزی سنتز و شناسائي ليگاند جديد پلي آمين و بررسي واکنش آن با يون¬هاي فلزي در حضور برخی از آلدهیدها
24مریم چراغیسنتز و شناسايي ليگاند پلی¬آمين جديد و مطالعه بر همكنش آن¬ با آنيون¬ها و كاتيون¬هاي مختلف
25سعید قبادیبررسي مقايسه اي تجزيه فوتوكاتاليستي آلاينده رنگي ‏Acid Red 18‎‏ در آب با استفاده از نانوكاتاليست ‏TiO2‎‏ و كاتاليست ‏TiO2‎غير نانو در حضور ‏H2O2‎‏ و تابش ‏UV-C
26علیرضا گروسینحذف آلاينده زیست محیطی ‏‎ Acid Red 18‎در محلولهای آبی با استفاده از جاذب های خاک رس و ‏پوست گردو
27زینب کیانیحذف رنگ سمی ‏‎ Acid Red 18‎در محلولهای آبی با استفاده از نانو لوله کربنی
29فرزانه رحمتیارزیابی غلظت باقیمانده سم ارگانوفسفره دیازینون در حوزه رودخانه يلفان
30سحر شیراوندبررسی غلظت فلزات سنگین سویا عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان
31بهار آزادیسنتز و شناسایی نانو کروم‎(III)‎اکسید بااستفاده از چارچوب های فلز- آلی کروم ‏‎(III)‎‏ و بررسی کاربرد آن در ‏صنایع چینی و سرامیک
32مریم حیدریحذف آلاینده زیست محیطی ‏Acid Red 14‎‏ از طریق تجزیه فوتوکاتالیستی ‏با استفاده از نانوکاتالیست ‏UV-C/Nano-TiO2/H2O2‎
33آذر تفضلی خوی طینتسنتز و بررسی نانو ساختارهای جدید از مشتقات بنزوئیک اسید و ‏برخی فلزات واسطه
34فائزه روستاییسنتز و شناسایی تعدادی از نانو اکسیدهای فلزات واسطه از مشتقات ‏ایزوفتالیک اسید با استفاده از قالب های الی فلزی ‏
35آرزو خسرویمطالعه ی مقایسه ای ویژگیهای الکترونی و ساختاری مولکول استون روی گرافن و مشتقات گرافن بر پایه ی دیدگاه تئوری تابع چگالی واندروالس
36لیلا مهریبررسی جذب مولکول استون روی نانولوله های بورنیترید (0 و 5 )و (0 و 10)داپه شده با اسکاندنیم
37سیده مریم میر معینیسنتز و شناسایی نانو منگنز‎(II)‎‏ اکسید از پلیمرها کوئوردیناسیونی منگنز(‏II‏) جدید سنتز شده
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن