رضازاده

رضازاده
عنوان پایان نامه :بررسی نظری ساختار، پیوند و مکانیسم آبکافت داروهای پادسرطانی نسل دوم
عنوان انگلیسی:
Theoretical study of structure, bonding and hydrolysis of second generation of anticancer.

عنوان مقاله:

The solvent effects on the structure and spectroscopic properties of the Second-Generation Anticancer Drug Carboplatin: a theoretical insight
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن